JustFEED koppelt webshops écht aan internet. Wij publiceren jouw artikelen op bijvoorbeeld Bol.com, Kieskeurig, Beslist en vele andere platformen en je hoeft er geen moment naar om te kijken. Wij regelen alles van a tot z!

Wij kunnen 99% van alle webshops koppelen met ons platform en verwerken jouw updates vrijwel direct. Pas je je voorraad of prijzen aan? Dan publiceren wij deze automatisch op alle verkoopplatformen.

ALTIJD ONLINE

Geen zorgen, wij regelen alles voor je zodat jij je kunt bezig houden met je core-business. Bij ons hoef je geen mappings te maken, categorieën te koppelen of een handleiding te lezen.

TECHNISCH GOED VOOR ELKAAR

Wij hebben een state-of-the-art serverpark dat 24 uur per dag communiceert met alle verkoopplatformen om jouw aanbod actueel te houden. Sinds de start hebben wij nog geen seconde down-time gehad!

COMMUNICATIE

Wij regelen de communicatie met de meeste verkoopplatformen, zelfs wanneer je nog geen account hebt aangemaakt. Niet zo vreemd dat wij ‘key-partner’ zijn bij bijna alle verkoopkanalen.

Waarom kiezen webshops voor JustFEED?

Heel simpel, wij regelen alles van a tot z voor je en garanderen je een hogere omzet. Lukt ons dat niet? Dan betaal je ons helemaal niets.

WIJ WETEN WAAR WE HET OVER HEBBEN

  • Experts in e-commerce
  • +10 jaar ervaring in online verkoop
  • Niet alleen programmeurs, maar teamplayers
  • Dagelijks bereikbaar van 09:00 tot 21:00
  • Geen lange abonnementen

Onbegrijpelijk

Wij zijn in 2014 begonnen met de verkoop op Bol.com en deden dit op de Bol.com manier, namelijk het uploaden van excel lijsten met productinformatie. Sinds we de overstap naar JustFEED gemaakt hebben scheelt ons dit bijna 20 uur aan administratieve rompslomp in de week.

Niets dan lof voor dit bedrijf, de kans is groter dat we afscheid nemen van internet dan weggaan bij JustFEED.

– Kevin Spakenburg

6

Verkoopkanalen

14

Koppelingen

479

Klanten

67000

Updates per dag

JustFEED laat je niet in de steek

Bel ons even voor een afspraak, wij bespreken graag de (on)mogelijkheden!